20 bài mới nhất1Đêm Trịnh Công Sơn tại Paris
- - Hàn Thuỷ - -
210 năm với TCS: 5 lời giới thiệu
- - Cao Huy Thuần - -
3Thái Hòa và câu chuyện Ðạo trong nhạc Trịnh
- - Lưu Đình Long - -
4Thư tình và sự hiện thành của nghệ sĩ
- - Ngô Văn Tao - -
5Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
- - Nguyễn Hoàn - -
6Trịnh Công Sơn với “quê hương thần thoại”
- - Nguyễn Hoàn - -
7Ca sĩ Việt ngẫu hứng với nhạc Trịnh
- - Không rõ tác giả - -
8Đêm diễn Bob Dylan: Thương nhau như thế quá mười ghét nhau
- - Không rõ tác giả - -
9Hội họa Trịnh Công Sơn: Một cuộc - chơi - tự - dâng - hiến
- - Đinh Cường - -
10Trịnh Công Sơn - Ngợi ca và khỏa lấp
- - Tuấn Khanh - -
11Bến sông và Sao chiều đâu là văn bản gốc của Trịnh ?
- - Trần Thiện Mỹ - -
12Nhạc Trịnh và những điều chưa tỏ
- - Bùi Văn Phú - -
13Hai nhạc phẩm thời sinh viên của Trịnh
- - Nguyễn Ðắc Xuân - -
14Lạ lùng thay! Không ai không mang theo dấu ấn…
- - Đỗ Trung Quân - -
15Đi cũng là về !
- - Đỗ Hồng Ngọc - -
16Chương trình 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn: Điều cần mới không mới!
- - Không rõ tác giả - -
17Ba trăm bức thư – một cõi đi về…
- - Không rõ tác giả - -
18Thư Tình Của Trịnh Công Sơn
- - Giao Hưởng - Dạ Ly - -
19Kẻ Rong Chơi
- - Đỗ Hồng Ngọc - -
20Bob Dylan đã được cấp giấy phép biểu diễn
- - Không rõ tác giả - -


  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho