bài hát
10 - TỰ TÌNH KHÚC

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhân Bản, 1972, 18x18cm, ấn hành lần thứ nhất, 10,000 cuốn.
Xuất bản Nhân Bản, 1972, 18x18cm
Bìa TCS, 1972*
Thay lời tựa TCS, "Nỗi lòng của tên tuyệt vọng"**, 11/1972
Phụ bản TCS
ấn hành lần thứ nhất 10,000 cuốn1. Nguyệt ca
2. Tự tình khúc
3. Lời thiên thu gọi
4. Chỉ có ta trong một đời
5. Đêm thấy ta là thác đổ
6. Lời mẹ ru
7. Bên đời hiu quạnh
8. Đoá hoa vô thường(*) Bìa và phụ bản chỉ ký tên tắt "tcs" và có ấn thêm "con cá tuổi"; dạo 1972 (là năm đầu TCS có tranh (màu) được in ?), tranh TCS còn mang nhiều phong chất "Chagall".
(**) Thay lời tựa của TCS là do chúng tôi nhan đề. Lời tựa này, TCS sẽ cho in đi in lại nhiều lần trong những tập nhạc xuất bản và tái bản từ 1993 cho đến cuối đời.
nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho