bài hát
Người Hát Bài Quê Hương

--- Trịnh Công Sơn ---


Người ngồi đó hát bài quê hương
Từ bao nghìn năm tóc em hong trên dòng sông
Người ngồi đó hát lời chia ngăn
Từ bao nghìn năm đất quê hương tràn vết thương
Mẹ ngồi bóng im hằn lên vết nhăn nhìn ra cuối sân
Nhớ con xưa cười đứng bên kia trời mẹ đầy nước mắt
Người ngồi đó hát bài đau thương
Từ bao nghìn năm đất quê hương không bình an
Người ngồi đó mây ngàn giăng ngang
Nhìn trong nghìn năm tóc em xanh vừa bãi hoang
Chị ngồi dáng im buồn lên mắt thâm cầu yên núi sông
Đứa con ra đời chị nghiêng mình xuống nhìn bóng tương lai.nguồn: Hải Lan
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho