bài viết
TCS viết về Võ Tá Hân

--- Trịnh Công Sơn ---


Gần như anh Võ Tá Hân chỉ phổ nhạc từ thơ của những người khác. Nhưng thường khi phổ thơ, người viết nhạc cũng phải tìm thấy một sự đồng cảm trong nội dung của thơ. Có nghĩa là tìm thấy mình trong tâm sự của Thơ – Anh Võ Tá Hân viết nhạc cho thơ, theo tôi, là để đẩy đưa một nỗi lòng cố quận. Nỗi lòng cố quận ấy chính là quê nhà, là quê hương xứ sở mà anh đã buộc lòng lìa xa từ những ngày thơ ấu.. Cái hơi thở trong dòng nhạc của anh là Huế, là Huế rất xưa cổ, là một hoài niệm của những tháng ngày không còn bao giờ gặp lại nữa. Anh viết để nhớ anh một thời thơ dại mà sự thơ dại ấy cũng đã nghìn trùng xa cách rồi. Có điều ly biệt và đồng thời có nỗi ngậm ngùi. Nghe Võ Tá Hân là nghe lại một điệu hò vẫn còn miên man trôi chảy trên một giòng sông mà ở đó đã từng bao đời trôi nổi những mệnh đời bạc bẽo. ta cứ nghe và xin đừng phán xét bởi vì có gì tồn tại mãi mãi trong cuộc đời này đâu.

Ai sống giữa đời này cũng muốn tự mình giao phó cho mình một sứ mệnh và tôi nghĩ rằng Võ Tá Hân cũng chỉ muốn gửi đến một lời ru nhỏ nhẹ cho quê hương xứ sở của mình thôi.

12.94nguồn: bạn đọc góp bài
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho