bài hát
04 - KINH VIỆT NAM

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhân Bản, 1968, 18x18 cm, in 7500 cuốn.
Xuất bản * Nhân Bản, 1968, 18x18cm, in 7500 cuốn
Bìa Đinh Cường
Lời tựa TCS, "Xin hãy dừng tay"*, 1968
Phụ bản Bửu Chỉ1. Dân ta vẫn sống
2. Chờ nhìn quê hương sáng chói
3. Dựng lại người dựng lại nhà
4. Ngày mai đây bình yên
5. Cánh đồng hoà bình
6. Ta thấy gì đêm nay
7. Sao mắt mẹ chưa vui
8. Đôi mắt nào mở ra
9. Hãy đi cùng nhau
10. Hành Ca
11. Đồng dao hoà bình
12. Nối vòng tay lớn(*) Lời tựa của TCS do chúng tôi nhan đề.nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho