bài hát
Vì Bé Ngoan

--- Trịnh Công Sơn ---


Bờ a ba là ba của bé
Mờ e me là mẹ của em.
Lờ a la ba không la mắng.
Đờ on đon mẹ không đánh đòn.

nguồn: CD Như Hòn Bi Xanh
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho