sách
Trịnh Công Sơn - Ngôn Ngữ và Những Ám Ảnh Nghệ Thuật

--- Bùi Vĩnh Phúc ---


Chuyên luận


Mục Lục

Tựa

Chương Một: Dẫn Nhập

Chương Hai: Dẫn Vào Những Ám Ảnh Nghệ Thuật

1. Ám ảnh chiến tranh
2. Ám ảnh về sự cô đơn
3. Ám ảnh về sự phụ rẫy
4. Ám ảnh về những nhắc nhở của cuộc đời, của thiên nhiên
5. Ám ảnh về Cuộc - Chia - Tay - Lớn
6. Ám ảnh thân phận
7. Ám ảnh từ sự tự mâu thuẫn và giằng xé
8. Ám ảnh từ sự gắn bó với một người nữ
9. Ám ảnh về cái vô thường của cuộc đời

Chương Ba: Thời Gian Nghệ Thuật

1. Thời gian phai tàn
2. Thời gian tiếc nuối
3. Thời gian trông ngóng
4. Thời gian hướng vọng thiên thu
5. Thời gian thực tại

Chương Bốn: Không Gian Nghệ Thuật

1. Không gian trời đất
2. Không gian núi và biển
3. Không gian sông
4. Sóng
5. Mây
6. Mưa
7. Nắng
8. Mặt trời
9. Mặt trăng
10. Không gian rừng
11. Không gian phố
12. Con người: Những bản vị trong không gian

Chương Năm: Nghệ Thuật Ngôn Ngữ

1. Những bài thơ
2. Những hình ảnh tĩnh lược
3. Những câu bỏ lửng
4. Những cách nói lạ
5. Cuộc hôn phối của những hình ảnh:

Những biện pháp tu từ
a. Nhân hóa
b. So sánh
c. Ẩn dụ
d. Hoán dụ
e. Câu hỏi tu từ

6. Những nét đối xứng

Chương Sáu: Kết

Chú thích

Phụ Lục I: Văn Xuôi Trịnh Công Sơn

Phụ Lục I: Ca Từ Trịnh Công Sơn

Thư Mục tham khảonguồn: Văn Mới xuất bản
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho