bài hát
Ai Ngoài Cánh Cửa

--- Trịnh Công Sơn ---


Em nhẩy linh linh.
Em nhẩy một mình.
Ai ngoài cánh cửa.
À gió đi qua.
Ai ngoài cánh cửa.
À nắng đi qua.
Ai ngoài cánh cửa,
À mẹ mới về.nguồn: CD Như Hòn Bi Xanh
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho