bài hát
13 - NHÂN DANH VIỆT NAM

--- Trịnh Công Sơn ---


Không biết có xuất bản không ?

Trong trương chót của tập "Lời đất đá cũ", có quảng cáo sẽ in tập nhạc nhan đề "Nhân danh Việt Nam", nhưng thật sự sau đó không biết có xuất bản không?nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho