bài hát
Thiên Sứ Bâng Khuâng

--- nhạc Trịnh Công Sơn / lời Trịnh Cung ---


Con chim, con chim về đậu bên người,
Là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng.
í a a
Tôi lại là chim,
Là thiên sứ đó, là tôi cũng chừng...
Vô tình em thả (í a) bâng khuâng,
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau,
Để phần mai sau...
Tôi làm chim nhặt để phần mai sau.
Mai sau thiên sứ về trời,
Thiên sứ về trời,
Ở lại
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu,
Còn tôi ở lại bên người tôi yêu...nguồn: TCS - Cuộc đời, âm nhạc, hội họa và suy tưởng
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho