bài hát
Ngọn lửa vĩnh cửu ở Matxcơva

--- Trịnh Công Sơn ---


Từ Matx-cơ-va có ngọn lửa ngày đêm cháy
Từ Matx-cơ-va ngọn lửa ấy đời đời
Lửa cháy trên nấm mộ thương nhớ
Lửa thắp trên khăn quàng em bé
Từ Matx-cơ-va có ngọn lửa ngày đêm cháy
Lửa ấy trong tim hòa bình giữa lòng người.
nguồn: Huyền thoại mẹ
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho