bài hát
Ông Tiên vui

--- Trịnh Công Sơn ---


Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường dạo chơi trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nói tới
Chốn Thiên đường không còn tháng ngày trôi

Ông Tiên vui ông có cái căn nhà
Trên đình đồi hằng đêm ông ghé qua
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ.

Ghi chú
Bài hát này đã được đăng lại trên nhiều bài báo. Mỗi lần, lời của câu đầu có thay đổi một tí :

Theo Nguyễn Thanh Ty, Văn Học, số 186 & 187 (10&11/2001), tr. 210 :

Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông về nằm yên trên đỉnh mây
Hôm em lên ông chợt đi đâu vắng
Lúc em về em buồn đến ngẩn ngơ

Theo Nguyễn Đắc Xuân, "Trịnh Công Sơn với cao nguyên bụi đỏ sương mù", đăng báo trong nước, khoảng cuối 2001-đầu 2002 :

Ông Tiên vui ông có cái râu dài
Đêm ông thường ngủ yên trên đỉnh mây
Ông Tiên vui ông thường hay nhắc đến
Chốn Thiên đình chẳng còn tháng ngày trôi
nguồn: tcs-home.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho