bài hát
Đốm Lửa Hồng

--- Thơ Trịnh Công Sơn/ nhạc Trương Thìn ---


Nỗi niềm phố cũ không xa
Từ trong gỗ đá hoá ra nỗi niềm
Em đi tìm tìm đời không gỗ đá
Em đi tìm tìm đời không cánh diều bay

Diều ơi, diều ơi bay đi đâu một cánh diều xưa
Bay đi đâu cánh diều tịch lặng
Diều ơi, nỗi niềm sẽ trôi về

Hồng nhan giữa phố có khi hồng nhan lạ
Hồng nhan giữa phố hồng nhan ơi
Hồng nhan em là đốm lửa hồng.nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho