bài hát
09 - KHÓI TRỜI MÊNH MÔNG

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhân Bản, 1972, 18x18cm
Xuất bản Nhân Bản, 1972*, 18x18cm
Bìa TCS, 1972**
Phụ bản1. Lời ở phố về
2. Em đi trong chiều
3. Buồn từng phút giây
4. Xanh lòng tàn phai
5. Góp lá mùa xuân
6. Sẽ còn ai
7. Yêu dấu tan theo
8. Tưởng rằng đã quên
9. Ru đời đã mất
10. Để gió cuốn đi
11. Khói trời mênh mông
12. Một lần thoáng có(*) Không thấy ghi năm phát hành, nhưng để 1972 là căn cứ vào tranh bìa.
(**) Trong tranh bìa ,Trịnh Công Sơn chỉ ký tắt "tcs", theo đó là "1972" và có vẽ thêm "dấu ấn" con cá dưới chữ ký.
nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho