bài hát
Gọi Đời Lên Mau

--- Trịnh Công Sơn ---


Khi tay xa rồi
Hồn mây tím trời
Khi chân bước rời
Hồn lên từng cõi
Ngày sau cho ai
Buồn này lên môi
Hỏi lời trăn trối
Niềm thương lên ngôi
Căn phòng ngủ vùi
Lá ru bước dài
Đèn vàng trên lối
Vòi vọi đêm tới
Sầu này trên vai

Buồn trong mắt sâu
Nhạc hồn dâng cao
Tím lên môi sầu
Nghìn đời trông nhau
Gọi vào cơn đau
Lá ru thay màu

Khi mây qua đầu
Hồn trinh bước vào
Khi thân rã rời
Trời lên gió gọi
Một trời mưa mau
Làm cho tôi quên
Gọi buồn tên em
Loài hoa trinh nguyên
Khi chân buớc dài
Khi thân lưu đày
Hồn chuyền tay nhau
Lời thương che dấu
Gọi đời lên maunguồn: tcs-home.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho