sách




VĂN HỌC - Trịnh Công Sơn - Tình Yêu, Quê Hương, Thân Phận

--- Nhiều Tác Giả ---





Mục Lục

Đôi dòng về Trịnh Công Sơn - Cổ Ngư
Ngỡ ngàng nước đục bụi trong - Nam Dao
Đèn thắp thì mờ - Bửu Ý
Trịnh Công Sơn, cỏ xót xa người - Tuấn Huy
Nơi nghìn trùng con gió bay - Lữ Quỳnh
Vân Ảo, biết làm sao - Hoàng Xuân Sơn
Thương Anh, hạt cát dị thường - Nguyễn Việt Thường
Ngẫm nghĩ về Sơn - Trương Thìn
Những gì còn lại - Nguyệt Thu
Một cái nhìn về ca từ Trịnh Công Sơn - Trần Hữu Thục
Giọt nước nguyên thuỷ - Y Chi
Trịnh Công Sơn, Chim Họa mi và Nàng Thơ - Trần Nhựt Tân
Trịnh Công Sơn, Tại sao? - Lê Minh Hà
Lời chia tay cuối - Thơ Thơ
Về một tâm hồn nghệ sĩ - Trúc Chi
Trịnh Công Sơn, ngôn ngữ và những ám ảnh nghệ thuật - Bùi Vĩnh Phúc
Trịnh Công Sơn, Tiếng hát Hoà bình - Đặng Tiến
Trịnh Công Sơn, như cánh vạc bay - Quỳnh Dao
Về một quãng đời của Trịnh Công Sơn - Nguyễn Thanh Ty
Từ Diễm Xưa đến Một Cõi Đi Về - Lê Hữu

* Có thể tìm những bài viết trong sách này ở mục Những Kỷ Niệm, Bài Viết , Tưởng Niệm

**************************

Trịnh Công Sơn - Tình Yêu, Quê Hương, Thân Phận
Văn Học - Ấn bản đặc biệt – tháng 10 & 11/ 2001


Văn Học
Po BOX 1359
Garden Grove, CA 92842 -1359



nguồn: Văn Học
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhất



Một hình ảnh ngẫu nhiên:






Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho