sách
Mô hình ẩn dụ cấu trúc trên cứ liệu ca từ Trịnh Công Sơn

--- Nguyễn Thị Thanh Huyền ---


Mô hình ẩn dụ cấu trúc trên cứ liệu ca từ Trịnh Công Sơn
Nguyễn Thị Thanh Huyền, luận văn Ngôn Ngữ học, 2009
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


ẨN DỤ TRI NHẬN
MÔ HÌNH ẨN DỤ CẤU TRÚC
TRÊN CỨ LIỆU CA TỪ TRỊNH CÔNG SƠNLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGỮ VĂN


Chuyên ngành : NGÔN NGỮ HỌC
Mã số : 602201
Người hướng dẫn khoa học : PGS.TSKH. TRẦN VĂN CƠ


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2009


nguồn: tcs-home.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho