sách
Chansons Anti-guere de Trịnh Công Sơn

--- Yoshii Michiko ---


Những bài hát phản chiến của Trịnh Công Sơn

Mục Lục

Lời nói đầu

I - GIỚI THIỆU:

1. Trịnh Công Sơn: Vị trí của anh trong âm nhạc Việt Nam
2. Trịnh Công Sơn: Cuộc đời và tác phẩm

II. NHỮNG BÀI HÁT PHẢN CHIẾN CỦA TRỊNH CÔNG SƠN:

1.Vị trí quan trọng của những bài hát phản chiến trong tác phẩm của anh.
2. Cuộc chiến tranh diễn ra hàng ngày.
3. Tiếng kêu than của người dân.
4. Kêu gọi hòa bình thống nhất

III. TẦM CỠ QUỐC TẾ CỦA TRỊNH CÔNG SƠN: NHỮNG BÀI HÁT CỦA ANH TẠI NHẬT BẢN

IV: TẦM CỠ VƯỢT THỜI GIAN: ĐỐI VỚI VIỆT NAM

KẾT LUẬN


- Thư mục
- Danh mục đĩa nhạc
- Danh mục cassette
- Danh mục Vidéo
- Danh mục tên riêng
- Danh thiếp
- Danh sách tác phẩm đầy đủ của Trịnh Công Sơn xếp theo bảng chữ cái
- Địa chỉ cần thiết

* Có thể tìm những bài viết trong sách này ở mục Bài Viếtnguồn: Thư viện Trịnh Công Sơn
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho