bài hát
11 - PHỤ KHÚC DA VÀNG

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhân Bản, 1972, 18x18 cm
Xuất bản Nhân Bản, 1972*, 18x18 cm
Bìa TCS
Lời tựa TCS, "Chập chờn những mối tư nghị"**, 11/1972
Phụ bản Bửu Chỉ, 29/04/19711. Một ngày vinh quang một ngày tuyệt vọng
2. Đợi có một ngày
3. Xác ta xác thù
4. Tôi biết tôi yêu
5. Chưa mất niềm tin
6. Người mẹ Ô Lý
7. Hãy nhìn lại
8. Lời ru đêm
9. Mùa áo quan(*) Không thấy đề năm in, ghi 1972 là căn cứ trên ngày của "Lời tựa".
(**) Lời tựa của TCS là do chúng tôi nhan đề.
nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho