bài hát
Như Hòn Bi Xanh

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhịp 2/4, nhịp nhàng

(1)

Như một hòn bi xanh,
Trái đất này quay tròn,
Căn nhà ta nằm nhỏ
Trong một lòng quê hương

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(2)

Như một hòn bi xanh,
Trái đất này quay tròn
Đất già cho đời trẻ
Nên đời được yêu luôn

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(3)

Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Nơi này ta cùng gặp
Những ngày buồn vui chung

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(4)

Như một hòn bi xanh
Trái đất này quay tròn
Vô tình ta cùng chọn
Nơi này làm quê chung

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mìnhnguồn: Một Cõi Đi Về
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho