bài viết
Cho một người mang pháp danh Nguyên Thọ

--- Trần Như Vĩnh Lạc ---


Nguyên tức là nguyên ủy, là nơi khởi sự cho cả kiếp trần này, mà Thọ tức là bất tử, là vĩnh hằng, là chốn hồi tâm cho toàn hình sắc nọ, quả trong hai chữ đó, cơ duyên đã ứng vào chung cuộc cho người con xứ Huế ấy vậy. Nơi vườn khuya của thân mẫu xưa kia, đốm lửa nào trên thượng giới đánh rơi, đã nảy chồi một đoá tường vi diệu hạnh, để trên muôn nấm mộ biển dâu, có một người ghé qua ngồi xuống hát cùng lá cỏ, bả vai gầy chưa dám trút đôi vầng nhật nguyệt đêm đeo ngày đuổi, cất tiếng nhắc nhau xin chút hồn nhiên độ lượng hòng còn kịp mang trao trả lại cho đời. Bao nhiêu lần những em mây buồn đã lẩn khuất theo cánh gió, bấy nhiêu phen những lời nắng lạ lại tan chìm với hạt mưa. Lệ, những tinh thể đọng ngưng từ muôn cơn phiền não, Nguyên Thọ vẫn chắt chiu lấy tưới cho cát bụi hồng trần; Ca, những địa tầng uất kết bởi triệu nỗi tân toan, Công Sơn hằng nâng niu đem tặng về biển dâu thương hải. Hai mươi năm món nợ mượn tình nhau, chàng không dám trách Ánh ngày xưa của Diễm; một đại dương tấc lòng nghi nghĩa cũ, gã chẳng màng tặng Nhung áo cũ từ Mai. Bống có làm người hay bống chẳng là ai, gót bụi hồng chớ quan tâm hòn đá cuội; biển dù gọi tên hay biển không giấu tuổi, giòng khe biếc đừng tiếc nuối ngọn núi chung. Mà Công Sơn, cũng tức ngọn núi chung: trên biển khổ phân đôi lằn hải đăng chủ thuyết, có một người mang họ Trịnh dâng đến bốn mươi triệu người họ Nguyễn, mong chuyện cũ sông Gianh thôi ứng vào vỹ tuyến thiên niên kỷ thứ ba trên bề mặt địa cầu. Ừ thôi anh về anh nhé, tình yêu cõi này âu chỉ bấy nhiêu thôi. Hôm nay linh hồn ví có còn say trên tòa sen cực lạc, ngọc tịnh bình xin bần thần nghiêng đáy, vui rót chút bùi ngùi cam lộ cho bao chúng sinh trên mặt đất da vàng.
Trên nấm tinh cầu trót cạn khô
Đung đưa nhịp võng đến bên mồ.
Ngùi trông vũ trụ, sao nghi ngút;
Ngoái bỏ trùng dương, lệ mấp mô.
Núi đã khòm lưng thời hoá thạch,
Trăng còn sụp mí trũng hoàn vô.
Uyên nhiên sợi tóc nao vừa thả,
Xao cát trầm luân khắp mặt hồ.
nguồn: Trần Như Vĩnh Lạc
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho