bài hát
08 - CỎ XÓT XA ĐƯA

--- Trịnh Công Sơn ---


Nhân Bản, 1972, 18x18cm
Xuất bản Nhân Bản, 1972*, 18x18cm
Bìa không rõ tác giả
Lời tựa
Phụ bản Đinh Cường1. Cát bụi
2. Từng ngày qua
3. Nghe tiếng muôn trùng
4. Còn có bao ngày
5. Nghe những tàn phai
6. Em hãy ngủ đi
7. Còn thấy mặt người
8. Vẫn nhớ cuộc đời
9. Hãy yêu nhau đi
10. Cỏ xót xa đưa(*) Không thấy ghi năm in, nhưng 1972 là hợp lý, vì "Cỏ xót xa đưa" nằm giữa các tập xuất bản cùng năm.nguồn: tcs-forum.org
  Trịnh Công Sơn:
> bài hát
> bài viết
> hình ảnh
> phỏng vấn
> bút tích
> dòng thời gian

Những người mến mộ:
> những kỷ niệm
> bài viết
> tưởng niệm
> tin tức
> sách
> lưu bút

Khánh Ly


Phố Xưa


- 20 bài mới nhấtMột hình ảnh ngẫu nhiên:


Gia Sư: Gia Đình + Sinh Viên
 
Address: www.SuuTap.com/TrinhCongSon - Collection: Hoang Truc Ly - Design & script: Sony Ho